0 Địa chỉ: 45/1 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng 0981 84 88 87

ĐẮNG SÂM RỪNG NGỌC LINH - KONTUM

03-08-2018

Tuy vậy, loại đẳng sâm mọc trong rừng còn quý hơn nhiều vì cây mọc hoang dã 100%, lâu năm và củ cứng chắc, vị ngọt đậm, dược tính cao. Hình thù củ sâm nhìn không khác nhân sâm tự nhiên Triều Tiên. Củ chưa rửa còn bám đất mùn đen.

Số đẳng sâm rừng không có nhiều mà chỉ thu mua từng đợt gom lại được 7-10kg.

Nông sản LangBiang hiện đang là đầu mối cung cấp đẳng sâm rừng Ngọc Linh - Kontum.

*Đẳng sâm hay sâm dây là loại dược liệu vừa có thể nấu ăn, ngâm rượu (tươi họăc khô), nấu nước sâm. Vị sâm ngọt thanh, không đắng.

Liên hệ: 0908 848887


Không có văn bản thay thế tự động nào.

 
 
 

Tuy vậy, loại đẳng sâm mọc trong rừng còn quý hơn nhiều vì cây mọc hoang dã 100%, lâu năm và củ cứng chắc, vị ngọt đậm, dược tính cao. Hình thù củ sâm nhìn không khác nhân sâm tự nhiên Triều Tiên. Củ chưa rửa còn bám đất mùn đen.

Số đẳng sâm rừng không có nhiều mà chỉ thu mua từng đợt gom lại được 7-10kg.

Nông sản LangBiang hiện đang là đầu mối cung cấp đẳng sâm rừng Ngọc Linh - Kontum.

*Đẳng sâm hay sâm dây là loại dược liệu vừa có thể nấu ăn, ngâm rượu (tươi họăc khô), nấu nước sâm. Vị sâm ngọt thanh, không đắng.

Liên hệ: 0908 848887

www.langbiangagri.com

 
Không có văn bản thay thế tự động nào.
 
 

Loading