0 Địa chỉ: 45/1 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng 0981 84 88 87

Nông sản LangBiang kết nối, giao thương

10-04-2021
Đoàn công tác đại diện lãnh đạo Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh cùng hơn 20 doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp nước ngoài làm việc cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trên các lĩnh vực đa ngành, bất động sản công nghiệp, du lịch và xúc tiến thương mại hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao,…
 
Doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng trên nhiều lĩnh vực.
Thông qua chương trình công tác, trong hai ngày (8 và 9/4) Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh trao đổi về tiềm năng phối hợp trong công tác vận động doanh nhân và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài giữa Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Hồ Chí Minh với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng.
 
Bên cạnh đó, phối hợp, tạo đều kiện để các doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp nước ngoài mong muốn được trao đổi thông tin chính thức, chuyên sâu, tạo sự kết nối, xúc tiến đầu tư, đưa hàng hóa, giới thiệu các tiềm năng thế mạnh sẵn có của tỉnh Lâm Đồng ra nước ngoài thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao,...

 
Kiều bào gặp gỡ và trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh lâm Đồng

 
Qua đó, với chức năng, nhiệm vụ kết nối kiều bào được Ủy ban về người Việt Nam ở nước mgoaif TP Hồ Chí Minh giao cùng với sự quan tâm sâu sắc, kịp thời của lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức đoàn công tác doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp nước ngoài gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo tỉnh nhằm tìm hiểu thị trường, kết nối xúc tiến thương mại và đầu tư với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Nguồn: Nguyễn Hải Linh (ngaymoionline.com.vn)

Loading